شنبه,21 فروردين 1400
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

  تماس بگیرید: 09331339899  اینستاگرام: sakeneravan.ir@

چرا با یکدیگر در نزاع هستیم؟

در زندگی همه ما، در روابطی که با دیگران داریم به صورت آشکار و پنهان نزاع و کشمکش هست. همه ما طالب و تشنه آرامش هستیم اما خودمان زا از سوی دیگران در معرض تهدید می بینیم و گویا این دیگران هستند که با حماقت ها، توقع های بی جا و خودخواهی هایشان عرصه را بر ما تنگ می کنند و راهی جز نزاع و درگیری برای ما باقی نمی گذارند.

دیدگاه مولانا این نیست. می گوید آیا منتظر ایستاده ای که دیگران تغییر کنند؟ دیگران تو را تایید کنند و مایه آرامش و رضایت تو را فراهم کنند؟ در این صورت تو همواره بنده و برده شرایط بیرونی خواهی بود. 

از برای آن که گویندش زهی

بسته او بر گردن جانش زهی

یعنی برای آن که تحسین دیگران را به سوی خود جلب کند، رشته ای بر گردن خود بسته است و سر آن را به دست دیگران داده است.

راهکار مولانا برای رسیدن به آرامش چیست؟

خودشناسی و به دنبال آن شناخت مسئله. 

ما اکنون مسئله را به درستی نمی شناسیم. نمی دانیم که منشأ واقعی اختلاف کجاست. نگاهمان همواره به سمت بیرون و به سمت دیگران است. مولانا می گوید به سوی خود برگرد. وضعیت خودت را بشناس. در این صورت وضعیت واقعی دیگران را هم خواهی شناخت. در آن صورت نزاع از میان برخواهد خواست. چون خودت و دیگران را به صورت کسانی خواهی دید که در یک سفر، دچار سانحه شده اند و به کمک یکدیگر نیاز دارند نه به جنگ با یکدیگر. مولانا در داستان پر مغز «فیل در خانه تاریک» می گوید:

ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم

تیره چشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن رفته به خواب

آب را دیدی؟ نگر در آب آب

آب را آبی است کاو می راندش

روح را روحی است کاو می خواندش

 بدن تو، ذهن تو و جنبه دنیائی تو مانند کشتی است که روح، مسافر آن کشتی است. ما در آب روشن (دریای بی رنگ و بوی جهان ارواح) هستیم ولی کشتی های ما به هم برخورد می کند. به این ادراک برس که تو آن کشتی نیستی. ناخدای کشتی هستی. تو صورت های ذهنی ات نیستی. آن آگاهی و ادارک بی حد ومرز هستی که ریشه در عمق هستی دارد. وقتی نگاه تو به خودت اینگونه شد، از این که کشتی تو (صورت های ذهنی تو) مورد اصابت دیگران قرار گیرد احساس مرگ و خسران نخواهی کرد. حتی اگر دیگران به این ادراک نرسیده باشند. تو آزاد شده ای.

ذهن را دیدی؟ در گرداننده ذهن بنگر. روح بیولوژیک را دیدی؟ روح الهی خود را بنگر

وقتی حقیقت تو بر تو آشکار شد، می بینی که دیگران اصلا قادر نیستند به آن حقیقت دست یابند. پس ناگهان از همه نزاع ها رها می شوی. آزاد آزاد.

 

 

 

کلیک: 147 بار - بروزرسانی در شنبه, 13 ارديبهشت 1399 22:14
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید