پنج شنبه,20 مرداد 1401
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

  تماس بگیرید: 09331339899  اینستاگرام: sakeneravan.ir@

آشوبم آرامشم توئی

موضوع جلسه دیروز ققنوس، تاثیر آموزه های مولانا بر روی لایف استایل ما بود.

آیا مولانا می تواند بر روی زندگی واقعی ما تاثیر داشته باشد؟

آیا زندگی واقعی و روزمره کسی که با مولانا مانوس است با کسی که اهل این وادی نیست، تفاوت زیادی دارد؟

زندگی واقعی ما در 

کتاب و کتابخانه و 

جلسات و سمینارها و

سایت های اینترنتی و

فضای مجازی گوشی ها

نیست. 

زندگی واقعی آنجائی جریان دارد که به صورت واقعی با دیگران ارتباط برقرار می کنی. ازدواج می کنی، کاری انجام می دهی. مزدی می گیری. مهمانی و عزاداری شرکت می کنی و مانند اینها

 

من کشاورزم و روزها سر زمین می روم. مولانا چه کمکی به من می کند؟

آن دیگری تراشکار است و آن یکی تعمیرکار خودرو. آن سومی معلم است و چهارمی خانه دار.

مولانا روی زندگی ما چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

 

مولانا ضمیر آشفته، هراسان و مضطرب ما را آرام می کند.

از سرعت زندگی ما می کاهد

نقاط توجه ما را دگرگون می کند

ما را از فضای تنگ تعصب به در می آورد و سینه ما را برای پذیرش جهانبینی های مختلف گشاده می کند

وقتی که پذیرش دیدگاه های متفاوت را داشته باشیم، ارتباط ما با دیگران، نرم و سیال خواهد شد. از اسارت تعصب و قالب های کهنه خارج خواهیم شد.

 

آیا زندگی چیزی غیر از ارتباط است؟

 

 

اگر تجربه ای دارید که یک بیت شعر یا یک پیام معنوی نحوه ارتباط شما با اطرافیانتان را عوض کرده است، حتما بنویسید. 

 

کلیک: 316 بار - بروزرسانی در جمعه, 23 خرداد 1399 17:53
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید