پنج شنبه,20 مرداد 1401
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

  تماس بگیرید: 09331339899  اینستاگرام: sakeneravan.ir@

برگزیده ها

کون پر چاره است و هیچت چاره نی    تا که نگشاید خدایت روزنی *

18.47          چشم را ای چاره جو، در لامکان          هین بنه، چون چشم کشته سوی جان

18.48          این جهان از بی جهت پیدا شدست     که ز بی جایی جهان را جا شدست

18.49          باز گرد از هست سوی نیستی          گر تو از جان طالب مولیستی

18.50          جای دخل است این عدم، از وی مرم  جای خرج است این وجودِ بیش و کم

18.51          کارگاه صنع حق چون نیستیست         جز معطل در جهان هست کیست؟

 

 

1          گفت پیغمبر که: معراج مرا                     نیست بر معراج یونس اجتبا

224.2          آن ِ من بالا و آن ِ او بشیب                      زانکه قـُرب حق برون است از حسیب

224.3          ُقرب، نی بالا و پائین رفتن است              ُقربِ حق، از قیدِ هستی رَستن است

224.4          نیست را چه جای بالای است و زیر ؟      نیست را نه زود و، نه دورست و دیر

224.5          کارگاه صنع حق در نیستیست                غرّه ی هستی، چه دانی نیست چیست ؟

224.6          حاصل این اشکست ایشان ای کیا          می نماند هیچ با اشکست ما

224.7          آنچنان شادند در ذلّ و تلف                      همچو ما در وقت اقبال و شرف

224.8          برگِ بی برگی همه اقطاع اوست           فقر و خواریش، افتخارست و علوست

 

در صف معراجیان گر بیستی                      چون بُراقت پر گشاید، نیستی

23.16         نی چو معراج زمینی تا قمر                        بلکه چون معراج کلکی تا شکر

23.17         نی چو معراج بخاری تا سما                       بل چو معراج جنینی تا نها

23.18         خوش بُراقی گشت، خنگ نیستی              سوی هستی آردت، گر بیستی

 

کلیک: 387 بار - بروزرسانی در سه شنبه, 17 تیر 1399 11:41
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید